Actie informatie

Maak kans op een spiksplinternieuwe set Winterbanden, inclusief montage op een locatie naar keuze!

Bij Argos kun je nu kans maken op een set winterbanden. Hoe? Volg Argos Tankstations op Facebook en/of Instagram en laat op de actiepagina op de website jouw persoonlijke gegevens achter. Banden op Locatie komt deze winterbanden leveren, monteren en balanceren op een locatie die voor jou handig is. Zo kun je deze winter met een gerust hart de weg op!

Actieperiode

De actie loopt van woensdag 30 oktober t/m woensdag 13 november 2019.

Prijswinnaars

Op vrijdag 8 november 2019 en vrijdag 15 november 2019 maken wij een prijswinnaar bekend. Deze winnaars was deelnemer in de voorafgaande week (woensdag t/m woensdag). Houd hiervoor goed de Facebookpagina en het Instagram account van Argos in de gaten.

Winnaar week 1
Chantal Hanegraaf
Argos Nuland
Winnaar week 2
Marco van Koert
Argos Monster - Rijnweg

Actieformulier

Bedankt voor het meedoen

Welke locaties doen mee?
Bekijk het hier

Actieperiode

De actie loopt van woensdag 30 oktober t/m woensdag 13 november 2019.

Prijswinnaars

Op vrijdag 8 november 2019 en vrijdag 15 november 2019 maken wij een prijswinnaar bekend. Deze winnaars was deelnemer in de voorafgaande week (woensdag t/m woensdag). Houd hiervoor goed de Facebookpagina en het Instagram account van Argos in de gaten.

Actievoorwaarden
Wat zijn de spelregels?

Deze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Winterbanden winactie (de “Actie”) die wordt georganiseerd door VARO Energy Retail B.V., gevestigd aan de Waalhaven Z.Z. 11 (3089 JH) te Rotterdam, hierna “Argos” genoemd.
Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer (“Deelnemer(s)”) akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
De Actie loopt van woensdag 30 oktober t/m woensdag 13 november 2019.
Gedurende de Actieperiode zal op twee momenten, 8 november 2019 en 15 november 2019, een Prijswinnaars (de "Prijswinaar") worden gekozen.
Deelnemers nemen deel aan de Actie door de Facebookpagina https://www.facebook.com/ArgosTankstations of het Instagram-account https://www.instagram.com/argostankstations/ te volgen en hun persoonlijke gegevens in te sturen via het actieformulier op de website www.argos.nl/najaarscheck. Met deze handeling dingt de deelnemers mee in de week van deelname voor de prijs.
De Prijs is een gratis set winterbanden aangeboden door bandenoplocatie.com, die wordt geleverd, gemonteerd en gebalanceerd door een monteur van bandenoplocatie.com op een tijdstip en een Argos tankstation naar keuze van de Prijswinnaar. LET OP! Bandmaten 19 inch en groter zijn uitgesloten.
De Prijswinnaar worden op vrijdag 8 november en 15 november door VARO Energy Retail B.V. (d.m.v. het Argos Tankstations social media account) benaderd via Facebook of Instagram.
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.
Deelname aan de Actie staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder, met uitsluiting van alle medewerkers en eigenaren van Argos benzinestations, alle medewerkers van Argos en de aan Argos gelieerde ondernemingen en overige personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie van de Actie.
Argos behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
Argos behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Argos het vermoeden bestaat).
Door deelname aan deze Actie geeft de Prijswinnaar toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De Prijswinnaar zal op verzoek van Argos medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Argos voor zover dit in redelijkheid van de Prijswinnaar verlangd mag worden. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
Argos gebruikt uw gegevens in het kader van deze actie om met u te communiceren en u eventueel te informeren over onze producten en acties. Deelname aan deze actie is daarom slechts mogelijk op basis van het verstrekken van uw persoonsgegevens. Mocht u niet langer onze communicatie willen ontvangen, dan kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden. Wij zullen uw gegevens op dat moment verwijderen. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving en in het kader van ons gerechtvaardigde belang om marketing acties te verrichten. U hebt het recht op inzage, rectificatie en verwijderen van uw persoonsgegevens. Mocht u daartoe aanleiding hebben door de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, dan kunt u desgewenst een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Argos aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van of andere door Argos openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Argos worden tegengeworpen, noch kunnen deze enige verplichting voor Argos doen ontstaan.
Vragen en klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan VARO Energy Retail B.V., o.v.v. ‘Argos – Winterbanden winactie’, Waalhaven Z.z. 11, 3089 JH Rotterdam waarna binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Argos.
Op de Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.
BEKIJK ALLE ACTIEVOORWAARDEN