-

Maak 8x kans
op een gratis set zomerbanden.

Actie informatie

Maak 8x kans op een gratis set zomerbanden.

Doe mee met onze winactie!

Het is weer zover! Het is tijd voor de Argos Zomerbandenactie! Wij geven in de maand april namelijk weer 8 sets zomerbanden weg. Wat moet jij doen om kans te maken? Het is heel simpel!

✔️ Deel de actieberichten op onze social kanalen of vul het actieformulier op onze actiepagina in

✔️ Tag iemand die ook zeker op de hoogte moet zijn van deze fantastische winactie

De actie loopt van zaterdag 1 april tot en met vrijdag 28 april 2023. Iedere vrijdag worden er 2 winnaars bekendgemaakt, via onze social kanalen én hier op de actiepagina. Vergeet dus niet onze Facebook en/of Instagrampagina te volgen om op de hoogte te blijven. 👌

Bandenshop.nl

Toe aan nieuwe zomerbanden? Klik hier om het grote én goedkope assortiment zomerbanden van Bandenshop.nl te bekijken. Vul je kenteken in op de website en je ziet direct welke banden geschikt zijn voor jouw auto. Voeg de gewenste banden toe aan je winkelwagen en Bandenshop.nl bezorgt je nieuwe banden gratis bij je thuis. Wil je je nieuwe banden direct onder je auto laten monteren? Kijk dan welke montagepartner bij jou in de buurt zit en zij zorgen dat de banden direct gemonteerd worden. De montagepartners zitten verspreid door heel Nederland, er is er dus altijd wel één bij jou in de buurt!

Ben je juist op zoek naar winterbanden of vier seizoenen banden? Ook dan kun je bij Bandenshop.nl terecht.

Actievoorwaarden
Wat zijn de spelregels?

Deze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Winterbanden winactie (de “Actie”) die wordt georganiseerd door VARO Energy Retail B.V., gevestigd aan de Waalhaven Z.Z. 11 (3089 JH) te Rotterdam, hierna “Argos” genoemd.
Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer (“Deelnemer(s)”) akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
De Actie loopt van zaterdag 1 april tot en met zondag 30 april 2023.
Gedurende de Actieperiode zullen op vier momenten, 7 april 2023, 14 april 2023, 21 april 2023 en 28 april 2023, twee Prijswinnaars (de "Prijswinaar") worden gekozen.
Deelnemers nemen deel aan de Actie door de Facebookpagina https://www.facebook.com/ArgosTankstations of het Instagram-account https://www.instagram.com/argostankstations/ te volgen en hun persoonlijke gegevens in te sturen via het actieformulier op de website www.argos.nl/najaarscheck. Met deze handeling dingt de deelnemers mee in de week van deelname voor de prijs. Deelnemers nemen deel aan de Actie door het actiebericht m.b.t. de Actie via de Facebookpagina https://www.facebook.com/ArgosTankstations of het Instagram-account https://www.instagram.com/argostankstations/ te delen of hun persoonlijke gegevens in te sturen via het actieformulier op de website www.argos.nl/zomerbanden. Met deze handeling dingt de deelnemer mee in de week van deelname voor de prijs. Deelnemers nemen deel aan de Actie door het actiebericht m.b.t. de Actie via de Facebookpagina https://www.facebook.com/ArgosTankstations of het Instagram-account  https://www.instagram.com/argostankstations/ delen of hun persoonlijke gegevens in te sturen via het actieformulier op de website   www.argos.nl/zomerbanden/. Met deze handeling dingt de deelnemer mee in de week van deelname voor de prijs.
De Prijs is een gratis set Zomerbanden aangeboden door Argos, die wordt geleverd, gemonteerd en gebalanceerd op een nader te bepalen datum en tijdstip. LET OP! Bandmaten 19 inch en groter zijn uitgesloten.
De Prijswinnaar worden op 7 april 2023, 14 april 2023, 21 april 2023 en 28 april 2023, door VARO Energy Retail B.V. (d.m.v. het Argos Tankstations social media account) benaderd via Facebook of Instagram.
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.
Deelname aan de Actie staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder, met uitsluiting van alle medewerkers en eigenaren van Argos benzinestations, alle medewerkers van Argos en de aan Argos gelieerde ondernemingen en overige personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie van de Actie.
Argos behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
Argos behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Argos het vermoeden bestaat).
Door deelname aan deze Actie geeft de Prijswinnaar toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De Prijswinnaar zal op verzoek van Argos medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Argos voor zover dit in redelijkheid van de Prijswinnaar verlangd mag worden. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
Argos gebruikt uw gegevens in het kader van deze actie om met u te communiceren en u eventueel te informeren over onze producten en acties. Deelname aan deze actie is daarom slechts mogelijk op basis van het verstrekken van uw persoonsgegevens. Mocht u niet langer onze communicatie willen ontvangen, dan kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden. Wij zullen uw gegevens op dat moment verwijderen. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en in het kader van ons gerechtvaardigde belang om marketing acties te verrichten. U hebt het recht op inzage, rectificatie en verwijderen van uw persoonsgegevens. Mocht u daartoe aanleiding hebben door de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, dan kunt u desgewenst een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Argos aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van of andere door Argos openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Argos worden tegengeworpen, noch kunnen deze enige verplichting voor Argos doen ontstaan.
Vragen en klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan VARO Energy Retail B.V., o.v.v. ‘Argos – Zomerbanden winactie’, Waalhaven Z.z. 11, 3089 JH Rotterdam waarna binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Argos.
Op de Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.
BEKIJK ALLE ACTIEVOORWAARDEN