-

Argos
Winterbanden 2022

Actie informatie

Doe mee met onze Argos Winterbanden winactie!

Het winterse weer is in aantocht. De wegen worden natter en gladder. 🍂 We weten allemaal wat dat betekent: tijd voor de jaarlijkse bandenwissel. Misschien ben jij of ken jij iemand die een nieuwe set winterbanden in deze periode heel erg goed kan gebruiken. Is dat het geval? Dan hebben wij heel erg goed nieuws! Samen met www.winterbanden.nl geven wij namelijk 30 gloednieuwe sets winterbanden weg!⭐️

De actie loopt van woensdag 1 november tot en met donderdag 30 november 2023. Meedoen kan door je tankbon van deze maand op te sturen via het formulier op deze actiepagina. Iedere dag wordt er een winnaar bekend gemaakt. Winnaars krijgen per e-mail een persoonlijk bericht en worden vermeld op deze actiepagina.

www.winterbanden.nl

De naam verklapt het al een beetje, voor nieuwe winterbanden ben je bij www.winterbanden.nl aan het juiste adres! Maar niet alleen voor winterbanden, ook voor zomerbanden en vierseizoenenbanden. www.winterbanden.nl bezorgt je nieuwe banden gratis bij je thuis. Wil je je banden gelijk onder je auto laten monteren? Laat deze dan bij één van de montagepartners bezorgen en zij zorgen dat de banden gelijk gemonteerd worden. De montagepartners van www.winterbanden.nl zitten verspreid door heel Nederland.

Toe aan nieuwe autobanden? Bekijk ons grote assortiment op www.winterbanden.nl.

Winterbanden 2023
File Upload *

Maximum file size: 20MB

Accept Privacy Policy

Periode actie winaars

Prijswinnaars

  • Winnar 1
  • Winnar 2
  • Winnar 3
  • Winnar 4
  • Winnar 5
  • Winnar 6
  • Winnar 7
  • Winnar 8
  • Winnar 9
  • Winnar 10

Welke locaties doen mee?
Bekijk het hier

Actievoorwaarden
Wat zijn de spelregels?

Deze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Winterbanden winactie (de “Actie”) die wordt georganiseerd door VARO Energy Retail B.V., gevestigd aan de Waalhaven Z.Z. 11 (3089 JH) te Rotterdam, hierna “Argos” genoemd.
Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer (“Deelnemer(s)”) akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
De Actie loopt van woensdag 30 oktober t/m woensdag 13 november 2019.
De Actie loopt van woensdag 30 oktober t/m woensdag 13 november 2019.
Deelnemers nemen deel aan de Actie door de Facebookpagina https://www.facebook.com/ArgosTankstations of het Instagram-account https://www.instagram.com/argostankstations/ te volgen en hun persoonlijke gegevens in te sturen via het actieformulier op de website www.argos.nl/najaarscheck. Met deze handeling dingt de deelnemers mee in de week van deelname voor de prijs.
De Prijs is een gratis set winterbanden aangeboden door bandenoplocatie.com, die wordt geleverd, gemonteerd en gebalanceerd door een monteur van bandenoplocatie.com op een tijdstip en een Argos tankstation naar keuze van de Prijswinnaar. LET OP! Bandmaten 19 inch en groter zijn uitgesloten.
De Prijswinnaar worden op vrijdag 8 november en 15 november door VARO Energy Retail B.V. (d.m.v. het Argos Tankstations social media account) benaderd via Facebook of Instagram.
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.
Deelname aan de Actie staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder, met uitsluiting van alle medewerkers en eigenaren van Argos benzinestations, alle medewerkers van Argos en de aan Argos gelieerde ondernemingen en overige personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie van de Actie.
Argos behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
Argos behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Argos het vermoeden bestaat).
Door deelname aan deze Actie geeft de Prijswinnaar toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De Prijswinnaar zal op verzoek van Argos medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Argos voor zover dit in redelijkheid van de Prijswinnaar verlangd mag worden. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
Argos gebruikt uw gegevens in het kader van deze actie om met u te communiceren en u eventueel te informeren over onze producten en acties. Deelname aan deze actie is daarom slechts mogelijk op basis van het verstrekken van uw persoonsgegevens. Mocht u niet langer onze communicatie willen ontvangen, dan kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden. Wij zullen uw gegevens op dat moment verwijderen. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving en in het kader van ons gerechtvaardigde belang om marketing acties te verrichten. U hebt het recht op inzage, rectificatie en verwijderen van uw persoonsgegevens. Mocht u daartoe aanleiding hebben door de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, dan kunt u desgewenst een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Argos aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van of andere door Argos openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Argos worden tegengeworpen, noch kunnen deze enige verplichting voor Argos doen ontstaan.
Vragen en klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan VARO Energy Retail B.V., o.v.v. ‘Argos – Winterbanden winactie’, Waalhaven Z.z. 11, 3089 JH Rotterdam waarna binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Argos.
Op de Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.
BEKIJK ALLE ACTIEVOORWAARDEN