Actie informatie

Tank in januari bij een Argos Tankstation en maak kans op 2 kaarten voor het Daikin NK Afstanden in Thialf op zaterdag 4 februari. Wat moet je doen?

 • Tank bij een Argos Tankstation
 • Stuur je bon in via het formulier op deze pagina

In totaal geven wij dus Daikin NK Afstanden tickets weg. Wat win je precies:

 • 2 toegangskaarten tot het Daikin NK Afstanden
 • €75,- euro Argos Tanktegoed (je moet natuurlijk veilig op locatie komen 😉)
 • Lunch & consumptiebonnen
 • Exclusieve interviews met sporters
 • Borrel & afterparty

Je wint dus een volledig verzorgd arrangement mede mogelijk gemaakt door Argos Tankstations en het Gewest Friesland. Het (voorlopige) programma vanuit het Gewest voor de dag is als volgt:

 • Ontvangst in het beroemdste Schaatscafé van de wereld; Café ’t Houtje in Heerenveen
 • Lunch en een opwarmer onder het genot van interviews met sporters en de laatste weetjes uit het circuit.
 • Met bussen naar Thialf onder begeleiding van hosts en sporters
 • Bijwonen van het NK afstanden incl. consumptie munten met snert en broodje Unox worst tijdens programma.
 • Retour naar centrum met borrel en afterparty in Café ’t Houtje.

Op zaterdag 4 februari worden er tussen 14.00 en 17.10 uur 4 verschillende afstanden gereden. Je kunt gaan kijken naar:

 • 1e 500m Dames
 • 3.000m Dames
 • 2e 500m Dames
 • 1.500m Heren

Gewest Friesland, supporter van alle schaatsbewegingen.

Al meer dan 100 jaar is Gewest Friesland een belangrijk opleidingsinstituut voor Nederlandse schaatskampioenen. Van Atje Keulen-Deelstra en Hilbert van der Duim tot Sven Kramer en Suzanne Schulting, allemaal begonnen zij hun top sportcarrière bij Gewest Friesland.

Op dit moment trainen er 160 jonge talenten verdeeld over vier disciplines onder leiding van een ervaren trainerscorps op weg naar de nationale of zelfs internationale top. Het schaatshart van de wereld – Thialf – is de thuisbasis voor deze sporters en hun begeleidingsteam. Niets voor niets wordt Thialf de kraamkamer van kampioenen genoemd. Door de ongekende faciliteiten, de vele talenten en een sterk technisch kader brengen we samen een ongekend aantal  Wereld- en Olympisch kampioenen voort. Gewest Friesland streeft er naar zoveel mogelijk schaatstalenten op te leiden voor het aller hoogste niveau.

Welke locaties doen mee?
Bekijk het hier

Actievoorwaarden
Wat zijn de spelregels?

Schaatsklapperwinactie (de “Actie”) die wordt georganiseerd door VARO Energy Retail B.V., gevestigd aan de Waalhaven Z.Z. 11 (3089 JH) te Rotterdam, hierna “Argos” genoemd.
Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer (“Deelnemer(s)”) akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
De Actie loopt van zondag1 januaritot en met dinsdag 31 januari 2023(de “Actieperiode”).
Deelnemers nemen deel aan de Actie door tijdens de Actieperiodete tanken bij een van de Argos Tankstations in Nederland (een lijst met alle Argos tankstations is te vinden op www.argos.nl.)en hun tankbon, samen met hun persoonlijke gegevens in te sturen viahet actieformulier ophttps://www.argos.nl/schaatsklapper. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode zo vaak mee doen als zij willen, maar elke tankbon kan slechts één keer worden gebruikt tijdens de Actie. Geldige tankbonnen kunnen worden geactiveerd t/m dinsdag 31 januari 2023. De Deelnemer dient de originele tankbon te bewaren, want bij twijfel kan gevraagd worden deze te tonen. Argos behoudt zich het recht voor om Deelnemers van de Actie uit te sluiten indien Argos meent dat de authenticiteit van de tankbon niet vaststaat, dit ter beoordeling van Argos.
Deze Actievoorwaarden en aanvullende informatie zijn te vinden op www.argos.nl/schaatsklapper.
Gedurende de Actieperiode zal op 3momenten, namelijk:17 januari 2023, 24 januari 2023en 31 januari 2023 éénwillekeurigeprijswinnaar worden gekozen, door een onafhankelijke partij, en op 10 januari 2023 twee prijswinnaars(de "Prijswinnaar(s)").
Elke Prijswinnaar ontvangt twee kaarten voor het Daikin NK Afstandenin Thialf op zaterdag 4 februari 2023aangeboden door Argosen het Gewest Frieslanden een Argos Tankpas met een tanktegoed van EUR 75.
De Prijswinnaarsworden op 10 januari 2023, 17 januari 2023, 24 januari 2023en 31 januari 2023, door VARO Energy Retail B.V. (d.m.v. het Argos Tankstations social media account) benaderd via Facebook of Instagram en ontvangen een persoonlijke e-mail.Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor (contant) geld of een andere prijs.
Deelname aan de Actie staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder, met uitsluiting van alle medewerkers en eigenaren van Argos benzinestations, alle medewerkers van Argos en de aan Argos gelieerde ondernemingen en overige personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie van de Actie.
Argos behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
Argos behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Argos het vermoeden bestaat).
Door deelname aan deze Actie geeft de Prijswinnaar toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De Prijswinnaar zal op verzoek van Argos medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Argos voor zover dit in redelijkheid van de Prijswinnaar verlangd mag worden. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
Argos gebruikt uw gegevens in het kader van deze actieom met u te communiceren en u eventueel te informeren over onze producten en acties. Deelname aan deze actie is daarom slechts mogelijk op basis van het verstrekken van uw persoonsgegevens. Mocht u niet langer onze communicatie willen ontvangen, dan kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden. Wij zullen uw gegevens op dat moment verwijderen. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en in het kader van ons gerechtvaardigde belang om marketing acties te verrichten. U hebt het recht op inzage, rectificatie en verwijderen van uw persoonsgegevens. Mocht u daartoe aanleiding hebben door de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, dan kunt u desgewenst een klacht indienen bijde autoriteit persoonsgegevens.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Argos aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van of andere door Argos openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Argos worden tegengeworpen, noch kunnen deze enige verplichting voor Argos doen ontstaan.
Vragen en klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan VARO Energy Retail B.V., o.v.v. ‘Argos –Schaatsklapperwinactie’, Waalhaven Z.z. 11, 3089 JH Rotterdam waarna binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Argos.
Op de Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing. Argos handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
Op de Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.
BEKIJK ALLE ACTIEVOORWAARDEN