Actie informatie

Doe mee met onze winactie!

Iets gratis krijgen is natuurlijk altijd heel fijn, maar wat dacht je van gratis tanken?! Doe mee met de Argos ‘Een fluitje van 23 cent’ actie en maak iedere maand kans op maar liefst € 230,- Argos Tanktegoed!

Tank op 23 cent nauwkeuring!

Kan jij heel precies tanken? En kun je dat zelfs tot op de cent nauwkeuring? Tank dan in 2023 op 23 cent nauwkeuring en stuur hier een foto van je bon in! Zo maak je iedere maand kans op de vette prijs van maar liefst € 230,- Argos Tanktegoed!

Een heel jaar lang kun je iedere maand kans maken op deze vette prijs! De actie loopt van zaterdag 1 januari 2023 tot en met zaterdag 31 december 2023. Iedere 4e dinsdag van de maand maken wij een nieuwe winnaar bekend, via onze social kanalen en e-mail.

Welke locaties doen mee?
Bekijk het hier

Actievoorwaarden
Wat zijn de spelregels?

Deze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de promotie “Argos een fluitje van 23 Cent” (de “Actie”) die wordt georganiseerd door VARO Energy Retail B.V. (“Argos”), gevestigd aan de Waalhaven Z.z. 11, 3089 JH te Rotterdam. Argos behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden en de prijzen te allen tijde op enige wijze te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen zonder voorafgaande of nadere kennisgeving.
Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer (“Deelnemer(s)”) akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
De Actie loopt van zaterdag 1 januari 2023 t/m zaterdag 31 december 2023 (de “Actieperiode”).
Gedurende de Actieperiode zal door Argos elke maand 1 prijswinnaar (“de Prijswinnaar”) worden getrokken. Elke Prijswinnaar ontvangt een Argos Tankpas met een tanktegoed van €230,00 incl. BTW. De totale waarde van de te winnen prijzen zal (12 x €230,00) €2.760 (incl. BTW) bedragen.
Deelnemers nemen deel aan de Actie door tijdens de Actieperiode op 23 cent nauwkeurig te tanken bij één van de ruim 200 Argos tankstations in Nederland. Dus bijvoorbeeld: €10,23 of €15,23 of €45,23 etc. Een lijst met alle Argos tankstations is te vinden op www.argos.nl. Deelnemers dienen het unieke nummer op hun tankbon (welke is verkregen naar aanleiding van een tank transactie op 23 cent nauwkeurig in de Actieperiode) tezamen met hun persoonlijke gegevens in te sturen via het actieformulier op de website www.argos.nl/22cent. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode zo vaak mee doen als zij willen, maar elke tankbon kan slechts één keer worden gebruikt tijdens de Actie. Geldige tankbonnen kunnen worden geactiveerd t/m zaterdag 18 december 2022. De Deelnemer dient de originele tankbon te bewaren, want bij twijfel kan gevraagd worden deze te tonen. Argos behoudt zich het recht voor om Deelnemers van de Actie uit te sluiten indien Argos meent dat de authenticiteit van de tankbon niet vaststaat, dit ter beoordeling van Argos.
De Prijswinnaar zal per e-mail op de hoogte worden gebracht. Alle prijzen worden binnen twee weken na ontvangst van de e-mail uitgekeerd. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor (contant) geld of een andere prijs.
Deelname aan de Actie staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder, met uitsluiting van alle medewerkers en eigenaren van Argos benzinestations, alle medewerkers van Argos en de aan Argos gelieerde ondernemingen en overige personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie van de Actie.
Argos behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.
Argos behoudt zich het recht voor om elke Deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Argos het vermoeden bestaat).
Argos gebruikt uw gegevens in het kader van deze Actie om met u te communiceren en u eventueel te informeren over onze producten en acties. Deelname aan deze actie is daarom slechts mogelijk op basis van het verstrekken van uw persoonsgegevens. Mocht u niet langer onze communicatie willen ontvangen, dan kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden. Wij zullen uw gegevens op dat moment verwijderen. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving en in het kader van ons gerechtvaardigde belang om marketing acties te verrichten. U hebt het recht op inzage, rectificatie en verwijderen van uw persoonsgegevens. Mocht u daartoe aanleiding hebben door de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, dan kunt u desgewenst een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
Door deelname aan deze Actie geeft de Prijswinnaar toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De Prijswinnaar zal op verzoek van Argos medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Argos voor zover dit in redelijkheid van de Prijswinnaar verlangd mag worden. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Argos aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van of andere door Argos openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Argos worden tegengeworpen, noch kunnen deze enige verplichting voor Argos doen ontstaan.
Vragen en klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan: VARO Energy Retail B.V. o.v.v. ‘Argos Tankstations Acties’ Waalhaven Z.z. 11 3089 JH Rotterdam Binnen vier weken na ontvangst van de klacht zal er schriftelijk dan wel telefonisch contact worden opgenomen door Argos.
Op de Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing. Argos handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
Op de Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.
Laatst gewijzigd op: 31-12-2022
BEKIJK ALLE ACTIEVOORWAARDEN